Reference

Realizujeme malé i velké zakázky. Zde jsou pro příklad uvedeni někteří zákazníci, u kterých jsme realizovali naše služby:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Magistrát města Hradec Králové
Rubena Hradec Králové
Petrof Hradec Králové
Tepelné hospodářství Hradec Králové
ZVU Hradec Králové
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové
SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové
SPŠ, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Hradec Králové
Poliklinika I., Hradec Králové
Zdravotní středisko Foerstrova, Hradec Králové